Zarządzenie nr A.0210-20/2017r

2017-10-05 07:00

 

Zarządzenie nr A.0210-20/2017

Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie i Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie

z dnia 02 października 2017 roku

 

w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2017 r. oraz 2 stycznia 2018 r. dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Słąwnie

 

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.), w związku z §40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130§2 Kodeksu Pracy,

 

zarządzamy, co następuje:

 

§1

Dni: 10 listopada 2017 r. oraz 2 stycznia 2018 r. zostają ustanowione dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Sławnie, w zamian za święta  dniach 11 listopada 2017 r. oraz 6 stycznia 2018 r. przypadające w dniach wolnych od pracy.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Sądu rejonowego w Sławnie.

 

                                                                                  

                     DYREKTOR                                                                                    PREZES

 Sądu Okręgowego w Koszalinie                                                   Sądu Rejonowego w Sławnie                                                                          

             Teresa Czaplińska                                                                     Marcin Wiśniewski 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr A.0210-20/2017r

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d