Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

link do strony Komendy Powiatowej Policjji w Sławnie

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
76-100 Sławno, ul. Gdańska 2


Dyżurny jednostki:     tel. 59 810 0511, 997 lub 112 (GSM)
Sekretariat Komendanta Powiatowego:     tel. 59 810 0505, faks 59 810 0504


Komisariat Policji w Darłowie
76-150 Darłowo, ul. Rzemieślnicza 48


Dyżurny jednostki:     tel. 94 315 7311, 997 lub 112 (GSM)
Sekretariat Komendanta Komisariatu:     tel. 94 315 7305, faks 94 315 7304