Wzory pism

Wzory formularzy sądowych: odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

 


Dostępne formularze:

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • Wzory stosowane w postępowaniu upadłościowym
 • Formularze wniosków w postępowaniu upadłościowym - c.d.
 • Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS
 • Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
 • Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
 • Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 • Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych
 • Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników
 • Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Informacja o formularzach stosowanych w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania
 • Wzór wykazu inwentarza

Rejestr zmian dla: Wzory pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sławnie
Wytworzył:
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Opublikował:
Piotr Radzki
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d